Peter Hess
Peter Hess
KlankHarmony.nl

KlankHarmony

Waar komt klankmassage vandaan?

Aan de klankmassage ligt oeroude kennis over de werking van klanken ten grondslag, kennis die 5000 jaar geleden al in India werd gebruikt. De werking is gebaseerd op natuurkundige wetten. Laat maar eens een steen in het water vallen. Dan ontstaan er kringen, die zich over het water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet. Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam, dat uit meer dan 70% water bestaat. Met hun veelvuldige frequenties en zachte trillingen zorgen de klanken voor meer balans in alle cellen van ons lichaam.


Peter Hess, ingenieur in de technische natuurwetenschappen, heeft de van oorsprong Oosterse kennis jarenlang onderzocht en getoetst aan de praktijk. Dit heeft geresulteerd in de methode

Klankmassage volgens Peter Hess, 

een vorm van klankmassage aangepast aan de behoeftes van mensen in Westerse culturen.
De toepassingen van deze klankmassage reiken van zachte, diep werkzame ontspanning tot aan het doelgericht inzetten in therapie en pedagogie. Zelf houd ik me bezig met de ontspanning.

Er is niets mythisch, bovennatuurlijks of mysterieus aan de werking van klankschalen en gongs.  Zoals elders op de website vermeld, werken ze op fysiek niveau. Zie voor meer informatie over achtergrond en werking de website van Peter Hess.

  

Terug naar de homepage

Klankmassage Groningen

Powered by CouchCMS